Laserfiche WebLink
<br />. <br /> <br />~. <br /> <br />. <br /> <br />RES O. L t1 T ION :No. B 208. <br /> <br />II 'flllIlnD ,. _ IS!ABL18I8ft <br />(11 m OL!IPIC BIlLB IISSIe! <br />OIAJ.LAI I: II...,IISOI COUftIl8. <br /> <br />. <br /> <br />~ <br />) <br /> <br />aISOLVIIO. <br /> <br />RQ'tiA, 'UIe IMZ'4 fd Cewaatr c-1..i.... .... ia <br />replar ....iea W. 2DI. da7 of .Tuq 1946, wi.' all --- <br /> <br />preMnt, ...., <br /> <br />'IHIRUI, it .ppear. 1;0 tM Boar4 of eoa. C I iA.iODlr. <br /> <br />that an OlJ1lpio .altll. Di.t.r10t ehR1d_ ..tabl1..... <br /> <br /> <br />1a .ooordaBoe wi tIl 'tbe ..tIleri. poaate4 ia t.pt.er 183, LIn <br /> <br />~ 194'. <br /> <br />D <br />.. fBlRROU, I! IS IlIBIBY BDOLVD tllat tt 18 tlleia......tio. <br /> <br /> <br />of thi. Board aDd that ti. Board b1' tlaie reae11l'Uoa ........,. _tabU.... <br /> <br /> <br />tile 01ppio Bealtll Di.triot. <br /> <br />I'1' ]I rama BlSOLUI) tbat _ti.oe of .. ..tabli.~.t <br /> <br /> <br />of t.bt eJ.1apio Be&lth la.tr-iot 118 Ii.... to all ., .. <br /> <br /> <br />iDoorpor....... ciUe. ad __ 1D .T.rrene. C08!lt7, aDIl tbat tM <br /> <br />ottio1al8 of RaJa oiUe. u4 WnI 'be ..riM tbat tile .....hip <br /> <br /> <br />o~ Roll oiU.. aDd toIrDII :1a 'W.e 4ietrict Jlaaltla MaN 18 .01101"'" <br /> <br />&DIl de.ired. <br /> <br />- ., ,t"" r <br />I /, - <br />- /, <br />,. /... <br />~ - <br /> <br />HAD ,. C01lJl!f' CCIIIIISSIOIDS <br />JIrI'DSOI OObft, ..&SIDG... <br />QCiLb <br />-<-- <br />. ..t ~ "'--"- _ - <br /> <br />C1Ia1nu <br /> <br /> <br /> <br />~ <br />-,;' <br /> <br /> <br />_~___~_il' ...-:d.i> <br />